Đồng Hồ Nước Zenner

Đồng hồ nước zenner là sản phẩm chuyên dụng để thống kê đo lưu lượng nước

Đồng hồ nước zenner là sản phẩm xuất xứ Châu Âu đáp ứng các nhu cầu chất lượng đo lưu lượng nước sạch , đo lưu lượng nước thải . Đồng hồ nước zenner được lắp đặt tại các khu công nghiệp Tân Tạo, Tân Bình , Vsip1, Vsip2 ...