Thông tin chi tiết các sản phẩm đồng hồ nước powogaz

Trang thông tin các sản phẩm của đồng hồ nước powogaz như thông số kỹ thuật , nguồn gốc xuất xứ và các thông tin khác của đồng hồ nước powogaz

Đồng hồ nước powogaz là sản phẩm tiên phong trong việc thống kê đo lưu lượng nước tại Việt Nam . Xuất xứ từ Ba Lan đồng hồ nước powogaz là tiền thân của nhãn hàng đồng hồ nước zenner và zenner - coma tại Việt Nam sau này . Tuy nhiên vì sau này phần lớn đồng hồ nước Zenner được sản xuất tại China nên người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển về mặt hàng đồng hồ nước powogaz ban đầu.