Đồng hồ đo lưu lượng nước thải

Đồng hồ đo lưu lương nước thải tại các nhà máy xử lý nước thải

Với việc ngành công nghiệp phát triển thì việc xử lý nước xả thải cần được kiểm soát bằng đồng hồ đo lưu lượng nước thải để thu phí hàng năm.